Projecten en Dienstverlening

IMG_2622klein

Op deze pagina vindt u een overzicht van projecten en organisaties van, of ondersteund door MULTIVATION voor innovaties in de samenleving. De projecten zijn verdeeld in vijf thema’s.

Klik hieronder op een thema om te zien aan welke projecten en organisaties MULTIVATION binnen dit thema werkt of heeft gewerkt.

Sociaal ondernemerschap

Social Enterprise Lab – bestuurslid coöperatie (2022-heden) bestuurslid stichting (2013-2022)

Social Enterprise Lab (SE.Lab) is een coöperatie van experts die uiteenlopende belanghebbenden samenbrengen om vernieuwende oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. We sturen het proces aan, implementeren oplossingen in de praktijk en streven naar duurzame resultaten.

Onze coöperatieleden beschikken over diverse expertisegebieden en we benutten ons netwerk op landelijk, regionaal en wijkniveau. Op deze manier versnellen we de overgang naar een inclusieve en circulaire samenleving in sectoren.

Lees meer.

 

PORTFOLIO (afgesloten projecten en opdrachten)

Stichting Social Powerhouse – voorzitter (2011-2022)

Wij zijn de denkers die ook doen. De architecten die ook metselen. Wij hebben bewijs geleverd met onze sociale projecten. De markt heeft ons nodig en… wij hebben elkaar nodig! Ben jij een sociaal ondernemer? Herken je dat je gedreven door je passie niet vaak toekomt aan stilstaan, verbinden met anderen, delen en inspiratie opdoen?

Young Society – voorzitter bestuur (2015-2021)

Young Society zet zich in om de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten door jongeren te inspireren en verbinden aan maatschappelijke initiatieven. Lees meer.

Heldcare – coach deelnemers en begeleider onderzoek

Heldcare wil sociaal ondernemerschap in de zorg stimuleren en ondersteunt vernieuwende initiatieven gericht op verbinding en het vergroten van zelfredzaamheid. Lees meer.

De Slinger Jongeren – Sociaal ondernemer

2006 – 2011

Opzet en uitbouw sociale onderneming/Maatschappelijke Broedplaatsen voor en door jongeren. Lees meer.

Jeugd / Kinderen

Dagvoorzitter Jaarcongres Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Lees meer.

Vette Pret – Franchisenemer/coach/trainer

Op 1 september 2012 is Vette Pret van start gegaan bij Stichting Profor. De projectleider is Lucia Martis. Kristel Logghe van Multivation begeleidt het project namens Two Get There. Lees meer.

MOOVZ – Sales partner voor de scholenmarkt

Mensen uitdagen en motiveren is de basis van de MoovZ methode. De MoovZ applicatie, een website en app, ondersteunen de methode, die vaste elementen kent. Lees meer.

De Slinger Steden/De Slinger Jongeren – Initiatiefnemer/landelijke manager ‘Jongeren, thuis in de buurt’

2010 – 2012

Het jongeren-voor-jongeren project laat zien dat het leuk en nuttig is om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Het project is gericht op (v)mbo-jongeren met uiteenlopende etnisch-culturele achtergronden. Lees meer.

De Slinger Jongeren – Initiatiefnemer/landelijke manager ‘Goed Bezig’

2009 – 2011

Jongeren die zijn uitgevallen uit het vmbo of mbo en/of nog niet zijn toegelaten tot een middelbare beroepsopleiding, zijn vaak beschadigd door slechte ervaringen met de samenleving. Juist voor hen is het goed om te focussen op waar ze wél goed in zijn. Lees meer.

Zorginnovatie en interculturalisatie van de zorg

Landelijke projectleiding Weerbaar Opvoeden

2015 – 2019

In dit project wordt opvoedondersteuning aan migrantenouders geboden en de samenwerking tussen formele en informele netwerken versterkt ter preventie van radicalisering in 5 gemeenten. Lees meer.

Landelijke projectleiding Verbeteren jeugd-ggz voor migrantenjeugd.

2013-2016

In dit Europees project (EIF) is in 4 gemeenten (Nijmegen, Rotterdam, Ede en Gouda) de jeugd-ggz voor kwetsbare migrantenjeugd verbeterd middels: training professionals wijkteams/wijknetwerken, voorlichting aan migrantenouders, vroegsignalering, screening, consultatie en korte hulptrajecten en verankering in het beleid. Lees meer.

Landelijke projectleider ZonMw project Stand Up project

2017-2019

In dit project worden lokale professionals ondersteund en migrantenjeugd met ggz-problematiek en hun ouders gericht op bevorderen zelfredzaamheid en herstel. Lees meer.

Programmamanager Cultuursensitief werken Learning Connected/Study2Go

Voor Learning Connected en Study2Go ontwikkel ik een programma van Live Online Leren trainingen op het gebied van cultuursensitief werken in de zorg samen met bevlogen trainers op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, onderwijs en onderzoek. Lees meer.

Module Kringloop voor vluchtelingen: https://vimeo.com/290365568

Sociale Troonrede: https://www.youtube.com/watch?v=nizToN73Hog

Visiegroep Zorg, Platform Economie & Ruimte – Themahouder

In de E&R Visiegroep Gezondheidszorg wordt samen met andere professionals een visie over zorg in relatie tot economie & ruimte geformuleerd. Deze visie wordt als leidraad gebruikt om te komen tot een ´roadmap´ om strategische stappen te kunnen maken. Door met elkaar te sparren en spiegelen in de visiegroep ontstaat een grotere binding met de visie. Lees meer.

European Network on Intercultural Elderly Care – Bestuurslid

2011-2016

ENIEC is a non-profit membership association for enthusiastic professionals engaged in (social)care for elderly migrants in Europe. A formal network with the objective to create an informal platform of exchanging ideas and experiences cross borders in today’s Europe. Lees meer. Projectcoördinator/trainer Kleurrijk ArboNed 2007 en 2008 Lees meer.

Projectcoördinator/trainer Kleurrijk ArboNed

2007 en 2008

Lees meer.

Actiz/st. Antoinette Zorg – Projectleider Internationalisering en interculturalisering van de ouderenzorg
2007

In opdracht van Stichting Antoinette Zorg en in samenwerking met Actiz (landelijke brancheorganisatie thuiszorg, verpleging & verzorging) en Care Concepts heeft MULTIVATION Management & Consultancy een Expert Meeting georganiseerd, waarin de state of the art op het gebied van interculturalisering en internationalisering van de ouderenzorg werd besproken.

Intercultureel kwaliteitsbeleid GGD Nederland – Adviseur/onderzoeksbegeleider

2006

Rapport

Actieplan Interculturalisatie GGZ Nederland – Landelijke projectleider

2000 – 2004

Rapport

 

Organisatieontwikkeling, onderwijs en onderzoek

 Sociale innovatie, vitale bedrijven, Europees Sociaal Fonds. Realisatie financiële zelfredzaamheid  StraatVoetbalBondNederland

2012

Lees meer.

DiversiteitScan

Inhoudelijk en procesbegeleider. Lees meer.

Advisering en begeleiding onderzoek naar woonzorgwensen oudere migranten Zorggroep Elde

2009 – 2010

Onderzoeksbegeleider. Lees meer.

Landelijk stage-aanbod interculturalisatie van de zorg opzetten voor studenten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen VU Amsterdam

2004 – 2007

Universitair Docent. Lees meer.

Segregatie in de zorg? Interculturalisatie binnen drie Amsterdamse ziekenhuizen, VUmc/SIGRA

2005 – 2006

Onderzoeksleider. 

Interculturalisatie van de zorg in Noord-Brabant, Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg

1996 – 1998

Onderzoeker.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!