Publicaties

congres KJP 3

Op deze pagina vindt u publicaties, onderzoeksrapporten en beleidsrapporten.

Onderzoeksverslagen zijn opvraagbaar via e-mail.

Publicaties

Zorgvisie Magazine 1/2 februari 2017. Artikel in de Special Focus patiënt centraal 2.0. Kristel Logghe en Marrije Prins. Creatieve nieuwelingen. Sociale ondernemingen zijn in opkomst.
Lees verder.

Logghe, K. en Prins, M. (2016, 28 november) Ouderenzorg kan niet zonder sociaal ondernemers. Overheid en commerciële zorgaanbieders kunnen weinig uitrichten tegen de grote problemen in de ouderenzorg, zoals ondervoeding en eenzaamheid. Maar de sociaal ondernemers komen eraan.
Uit jezelf voor een ander: een activerende aanpak in het werken met jongeren. Kristel Logghe & Lian Merkx. In: De jeugdprofessional in ontwikkeling: Handboek voor professionals in het jeugddomein. Redactie: Martin Berk, Anneke Hoogenboom, Marian De Kleermaeker, Kees Verhaar. Kluwer. Alphen aan den Rijn, 2012

Logghe, K., Ouaouirst, S., Smal, I., Özkanli, D., Keijzer de, M. (2011, in publicatie).
Hoe cultuurspecifiek zijn de woonzorgwensen van Turkse en Marokkaanse ouderen in Oostelijk Noord-Brabant? Tijdschift Cultuur, Migratie en Gezondheid. Uitgave MIKADO/Pharos.

Volledige onderzoeksverslag in opdracht van Zorggroep Elde.

MULTIVATION Management & Consultancy (2011). Inleiding Interculturalisatie als business case.
PPT-presentatie Interculturalisatie als business case.

MULTIVATION Management & Consultancy (2007). State of the art Internationalisering en Interculturalisering van de ouderenzorg.
PPT-presentatie State of the Art.

Logghe, K. (2010). Leren van elkaar: het nut van praktijkvoorbeelden. In: Raghoebier, R., Witter, Y (red.).De ontdekkingsreis. 25 jaar interculturele ouderenzorg in Nederland. Actiz, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Utrecht.

Logghe, K. (2010). Presentatie De Slinger Jongeren. Missie. Doelgroep. Doelstellingen. Strategieën. Diensten aan ROC’s. Projecten/workshops. Enkele highlights…
PPT-presentatie De Slinger Jongeren.

Wolffers, I., Logghe, K., Jonge de, N., Jansma, J., Steutel, A. (2008). Segregatie in de zorg? Onderzoek naar interculturalisatie in drie ziekenhuizen. Tijdschift Cultuur, Migratie en Gezondheid. Uitgave MIKADO/Pharos.

Grondelle van, N., Lahm, M., Logghe, K. (2006). Mantelzorg oudere vluchtelingen. Een verkennend onderzoek. Tijdschift Cultuur, Migratie en Gezondheid. Uitgave MIKADO/Pharos.

Logghe, K. MULTIVATION Management & Consultancy/VU Amsterdam (2006). Amerikaanse en Nederlandse toestanden in het asiel-, migratie- en integratiebeleid. In: GGZ Nederland (2006). Amerikaanse toestanden. Parallellen en verschillen in asiel- en minderhedenkwesties en verslavingsproblematiek tussen Nederland en de Verenigde Staten. GGZ Nederland, Amersfoort.

Logghe, K., Suurmond, J. (2006). Cultural Competent Curricula – barriers to the integration of cultural issues in the medical programme. VUmc.

Onderzoeken

Onderzoeken, begeleid door Kristel Logghe (vanuit MULTIVATION Management & Consultancy en als universitair docent/stagebegeleider Gezondheidszorg en Cultuur, Vrije Universiteit Amsterdam), onder andere:

Onderzoek begeleid door Kristel Logghe vanuit Social Enterprise Lab: Carlijn van der Pauw (2016). The critical succes factors and barriers of social enterprises in the health and social care sector.

Willemstein, M. (2008). Dagverzorging voor oudere migranten. Een kleurrijk onderzoek naar de toegankelijkheid van cultuurspecifieke dagverzorging en de invloed van deze voorziening op de gezondheid. Actiz i.s.m. VU Amsterdam.

Ouaouirst, S., Smal, I. (2008). Kleurrijke ouderenzorg? Een onderzoek naar de interculturalisatie en internationalisering van de ouderenzorg. MULTIVATION Management & Consultancy in opdracht van stichting Antoinette Zorg i.s.m. Actiz en VU Amsterdam.

Beentjes, S., Gaalen van, S. (2007). Allochtone cliënten op het spreekuur bij de bedrijfsarts: wel of niet kleur bekennen? MULTIVATION Management & Consultancy in opdracht van ArboNed/G4G Care Concepts i.s.m. VU Amsterdam.

Vermeer, L. (2006). Intercultureel beleid. Een onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor toekomstig intercultureel beleid binnen GGD’en. GGD Nederland i.s.m. VU Amsterdam.

Beleidsrapporten

Beleidsrapporten en onderzoeken, begeleid/geschreven door Kristel Logghe als landelijke manager van De Slinger Jongeren, onder andere:

Kaddour, F. (2009). Literatuuronderzoek Succes en faalfactoren van coachingsprojecten met (mbo)-jongeren. De Slinger Jongeren.

Grooteboer, R.M. (2009). Prosociaal gedrag onder jongeren. de match tusen de doelgroep en het netwerk. Masterscriptie Psychologie in opdracht van De Slinger Jongeren.

Riegman, A.B. (2010, in publicatie). Evaluatie van de projecten van De Slinger Jongeren februari tot en met juni 2010. Masterscriptie Jeugdstudies Universiteit Utrecht.

Spek, M. (2009), De Slinger Jongeren. Programmatheorie. Universiteit Utrecht. Masterthesis Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken in opdracht van DSJ.

Oosterhoff, L. (2009). In hoeverre vinden de activiteiten van De Slinger Jongeren aansluiting bij ROC studenten? Onderzoeksrapport van een evaluatieonderzoek naar de activiteiten van De Slinger Jongeren in Nijmegen en Utrecht. Universiteit Utrecht, onderzoeksrapport in het kader van de master Jeugdstudies in opdracht van De Slinger Jongeren.

Schouten, A.C. (2009). Hoe draagt de interne organisatie van de JongeSlinger bij aan het behalen van de strategie? Onderzoeksverslag Small Business & Retail Management. HRO, Rotterdam.

Spek, M. (2008). Theoretisch kader JongeSlinger. Bijlage Groeiplan JongeSlinger.

Logghe, K. (2009). De Slinger Jongeren in een notendop.

Logghe, K. (2008). Groeiplan JongeSlinger. Inhoud: Visie, missie, strategie. Organisatie. Financiering en financieel management. Communicatieplan. Transparantie en verantwoording. + 14 bijlagen. Oranje Fonds Groeiprogramma.

Logghe, K. (2007). Beleids- en activiteitenplan JongeSlinger 2008-2010. Stichting Kibiba.

Wamelink, N. (2008). Verslingerd; een methodiekvoorstel voor jongerenparticipatie. [methodiekvoorstel]. Hogeschool van Amsterdam, studie Culturele en Maatschappelijke Vorming in opdracht van De Slinger Jongeren.

Marcia, N. (2008). Marketingplan de JongeSlinger Rotterdam. Scriptie Vrijetijdsmanagement. INHOLLAND Rotterdam.

Yilmaz, L. (2008). Strategisch beleidpslan. Hoe kan de JongeSlinger op een gezonde en verantwoorde manier uitbreiden? Scriptie Management, Economie en Recht. HES Amsterdam.

V. Jordan, I. van der Star, J. Slaets, J. Besseling (HvA, 2008). Onderzoeksrapport De JongeSlinger “Maatschappelijk Ondernemen”. CMV, HvA.

F. Kaddour, N. Verheuvel (VU, 2007). Make A Dinner Day. gezondheidsbevordering door samenwerking jong en oud. Bachelorscriptie Gezondheidswetenschappen in opdracht van De Slinger Jongeren. VU Amsterdam.

E. Wertheimer, N. Jones, T. Haring (HvA, 2008). Onderzoeksrapport JongeSlinger in het kader van Maatschappelijk Ondernemen opdracht, opleiding CMV, HvA.

L. Borrèl, E. Holthuijsen, S. Voorn (HvA, 2007). Onderzoeksrapport Maatschappelijk Ondernemen. CMV, HvA.

Amsterdam, K. van. (2006). Jongeren en hun ideeën: waar maken jongeren zich druk om? [masterscriptie]. Vrije Universiteit van Amsterdam, studie Algemene Gezondheidswetenschappen.

Schipperen, M. (2006). [masterscriptie] “Peer delivery of peer participation?” De vrijwillige inzet van peers om andere jongeren te bereiken. Amsterdam: Vrije Universiteit.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!